About Us

เราตั้งใจจะเป็นที่สำหรับ 2C คือ C ของ Community และ C ของ Counselling พวกเราเห็นว่าโลกปัจเจกนิยมในปัจจุบันทำให้คนเราเหงาง่าย และขาดความหมายในชีวิต พวกเราจึงใส่ใจการสร้างความเป็นชุมชน เพราะเราเชื่อว่าการได้พบเจอกลุ่มคนที่ดีในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่น จะเป็นขุมพลังในการอยากลุกขึ้นมาทำประโยชน์ให้แก่สังคม ในขณะที่เราก็เห็นว่าโลกปัจจุบันนี้ การให้คำปรึกษาเป็นสิ่งที่เข้าถึงได้ยากสำหรับบางคน และยังถูกมองเป็นเรื่องน่าอาย "เราจึงอยากเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างค่านิยมว่าการรับคำปรึกษานั้นเป็นเรื่องธรรมดา ที่บางห้วงเวลาเราต่างก็ต้องการใครสักคนพาผ่านช่วงเวลาหนักๆ บางช่วงไปให้ได้"

—C2 Community

MANAGEMENTหริรักษ์ แก้วกับทอง

ผู้จัดการโครงการเอื้อทิพย์ คงกระพันธ์

ที่ปรึกษาโครงการ