อีเวนท์พิเศษ

 

Workshop “MBTI สำหรับคนทำงาน”

23 October 2021

เข้าร่วมออนไลน์ทาง zoom

“ถ้าคุณกำลังเซ็งกับคนในที่ทำงาน 

เบื่อเพื่อนร่วมงาน หรือไม่เข้าใจหัวหน้า

 ม...

READ MORE >>

Workshop การค้นหาต้นเอง

25 November 2021

เข้าร่วมออนไลน์ทาง zoom

gkrognkojererjfgfnktkhb

...

READ MORE >>