บริการให้คำปรึกษาสำหรับองค์กร

(FOR ORGANIZATION)

 

บริการให้คำปรึกษาสำหรับองค์กร


บริการให้คำปรึกษาสำหรับองค์กรหรือบริษัท รูปแบบการให้คำปรึกษาจะแตกต่างไปจากการให้คำปรึกษาส่วนบุคคล


ติดต่อทีมงาน

สอบถามรายละเอียด โทร. 098-432-4996 หรืออีเมล info@c2community.com

สำหรับองค์กร

ลาออกน้อยลง

75% ของพนักงานมีปัญหาความเครียดจากการทำงานและมองหางานที่ดีกว่าอยู่ตลอดเวลา

ลดค่าใช้จ่าย

ปัญหาสุขภาวะในที่ทำงานสร้างความเสียหายให้กับนายจ้างกว่า 15 พันล้านบาทต่อปี

เพิ่มความร่วมมือ

กว่า 75% ของโครงการช่วยเหลือพนักงานในองค์กร มีพนักงานได้ใช้จริงเพียง 3%